خانه > اخبار > برنامه امتحانات شهریورماه 1399

برنامه امتحانات شهریورماه 1399

قابل توجه هنرجویانی عزیز

  • نحوه و ساعت برگزاری آزمون توسط دبیر مربوطه تعیین می گردد.
  • عضویت در گروه یا کانل امتحان و اطلاع از زمان و سایر جزئیات آزمون بر عهده هنرجو می باشد. هنرجویان می بایست برای شرکت در آزمون سنوات گذشته، در گروه یا کانال همان پایه عضو شوند.
  • پرداخت هزینه طراحی سوال، تصحیح اوراق و برگزاری آزمون دروس مربوط به سنوات گذشته بر عهده هنرجو می باشد.
  • لازم به ذکر است هنرجویان برای شرکت در امتحانات مجدد دروس سال جاری خود هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.
  • آخرین اطلاعات درباره جزئیات، نحوه برگزاری امتحانات و آدرس گروه ها و کانال های مربوطه از طریق بروز رسانی همین صفحه اعلام خواهد شد.
  • بهتر است هنرجویان برنامه و آدرس گروه ها و کانال های امتحانی خود را ذخیره نمایند. چنانچه اگر به هر دلیل سایت هنرستان از دسترس خارج شود برای شرکت در آزمون مشکلی ایجاد نگردد.
دریافت برنامه امتحانات