خانه > کلاس مجازی

برای عضویت در گروه ها و کانال های مجازی بر روی پیوند درس مورد نظر کلیک نمایید.


دروس عمومی
عنوان درس آدرس گروه مجازی توضیحات


دروس شبکه و نرم افزار رایانه
عنوان درس آدرس گروه مجازی توضیحات
نصب و راه اندازی سيستم های رايانه ایپیوندآقای بستانی
توليد محتوای الكترونيک و برنامه سازیپیوندآقای نظری
دانش فنی پايهپیوندآقای غزالی
نقشه کشی فنی رايانه ایپیوندآقای شرف دینی
آقای کاوسی
توسعه برنامه سازی و پايگاه دادهپیوندآقای شرف دینی
پياده سازی سيستم های اطلاعاتی و طراحی وبپیوندآقای الهی
نصب و نگهداری تجهيزات شبكه و سخت افزارپیوندآقای نظری
تجارت الكترونيک و امنيت شبكهپیوندآقای ناطق
دانش فنی تخصصیپیوندآقای شرف دینی


دروس نقشه کشی معماری
عنوان درس آدرس گروه مجازی توضیحات
مبانی هنرهای تجسمیپیوندآقای علی شاهی
ترسیم فنی و نقشه کشیپیوندآقای همتی
شناخت مواد و مصالحپیوندآقای علی شاهی
آشنایی با بناهای تاریخیپیوندآقای همتی
طراحی 1پیوندآقای علی شاهی
نقشه کشی معماریپیوندآقای کاوسی
تأسیسات ساختمانپیوندآقای کاوسی
عناصر و جزئیاتپیوندآقای علی شاهی
متره و برآوردپیوندآقای کاوسی
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماریپیوندآقای کاوسی
حجم شناسی و ماکت سازیپیوندآقای همتی
نقشه برداری (معماری)پیوندآقای کاوسی
مبانی طراحی معماریپیوندآقای همتی


دروس فتوگرافیک
عنوان درس آدرس گروه مجازی توضیحات
عكاسی پرسنلی و ويرايش حروف و تصويرپیوندآقای فرزاد
تصوير سازی آموزشی و تايپوگرافیپیوندآقای عبدالحسینی


دروس حسابداری
عنوان درس آدرس گروه مجازی توضیحات