خانه > واحد مشاوره

واحد مشاوره

10 نکته کلیدی در زمان امتحان

هنگام امتحانات با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید.در زمان امتحان آرام ولی هوشیار باشید و در سر جای خود با آرامش و گام های آهسته مستقر شوید.اگر امتحان در کلاس خودتان برگزار می شود سعی کنید در جای همیشگی خود در کلاس بنشینید.هنگام امتحانات …

بیشتر بخوانید »