خانه > اخبار > سفارش و خرید کتاب های درسی

سفارش و خرید کتاب های درسی

دانش‌آموزان و اولیاء محترم می بایست از طریق سامانه www.irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش و خرید انفرادی کتاب های درسی سال تحصیلی 1401-1400 اقدام نمایند.

  • برای ورود به سامانه شماره ملی دانش‌آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز، “رمز عبور” ورود به سامانه می باشد.
  • مهلت ثبت سفارش : 1400/3/22

راهنمای ثبت سفارش خرید

جزئیات قیمت کتاب به تفکیک رشته

لطفاً بعد از ثبت سفارش، شماره پیگیری خود را در سایت هنرستان بخش ورود کاربران > برگه ثبت شماره سفارش وارد نمایید. (مطابق تصویر راهنما)