خانه > اخبار > عضویت در انجمن اولیاء و مربیان

عضویت در انجمن اولیاء و مربیان

به اطلاع اولیاء محترم می رساند در صورت تمایل می توانند به منظور مشاوره و همکاری در امور هنرستان و عضویت در انجمن اولیاء و مربیان این فرم را تکمیل نمایند.

تکمیل فرم عضویت