خانه > اخبار > کارنامه امتحانات شهریور 1399

کارنامه امتحانات شهریور 1399

کارنامه امتحانات شهریور ماه 1399 بر روی سایت بارگذاری شده است.

هنرجویان عزیز می توانند پس از ورود به سامانه، کارنامه خود را در برگه مربوطه مشاهده نمایند.