خانه > اخبار > میلاد خاتم پیامبران مبارک باد

میلاد خاتم پیامبران مبارک باد

درخلوت شب آمنه زیبا پسري زاد
تنها نه پسر بربشریت پدري زاد
در فتنه بیدادگران دادگري زاد
چشم همه روشن كه چه قرص قمري زاد

میلاد حضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارك باد.