خانه > اخبار > لباس فرم

لباس فرم

ضمن تاکید بر آراستگی و پوشش ساده، تاکید مینماییم اصلاح موی سر کوتاه دانش آموزی ، از شنبه 2مهر درمدرسه لازم الاجرا می باشد.

پیراهن و شلوار ساده و مناسب بدون هیچ آرم و نوشته و بدون هیچگونه طرح استفاده شود.

  • شلوار : مشکی قهوه ای ، آبی ، تیره ، سورمه ای ساده و آزاد قابل قبول است. پاچه های تنگ و کش دار و طرح های مختلف، ساده محسوب نمیشوند
  • پیراهن: کلیه بلوز های ساده پرسنلی آستین بلند به رنگ آبی ، یاسی ، سفید و رنگ های روشن، حتی لباسهای ساده و چهارخانه به شرطی که طرح دار نباشد، قابل استفاده هستند.

  • لباس های آستین کوتاه و دارای طرح و نقش های مختلف مناسب شان دانش آموزی نیست.
  • چنانچه دانش آموزانی رعایت نکنند، آنها را با نام و عکس به کلیه والدین معرفی می کنیم و تمامی هنرجویان هنرستان ملزم به استفاده از لباس فرم متحد الشکل خواهند شد.