خانه > رشته ها > فتوگرافیک

فتوگرافیک

هنرجوی این رشته با مبانی هنرهای تجسمی آشنا می شود . اصول طراحی و مبانی رنگ شناسی را می آموزد و در مجموع با ترکیب مهارت هایی که از عکاسی و گرافیگ آموخته است می تواند در بازار کار به عنوان یک عکاس گرافیست یا گرافیست عکاس کارآفرینی کند.

هنرجوی این رشته پس از پایان دوره دبیرستان می تواند هر کدام از رشته های زیر مجموعه هنرهای تجسمی را برای ورود به دانشگاه انتخاب کند و تا مقطع دکترا به تحصیل ادامه دهد.


دریافت جدول دروس