خانه > اخبار > ساعت کاری هنرستان

ساعت کاری هنرستان

ساعات کاری هنرستان از 7:15 صبح شروع می‌شود.
حدود 15 دقیقه مراسم صبحگاهی و سپس زنگ اول ساعت 7:30 شروع می‌شود.
آخرین کلاس نیز تا ساعت 14 خواهد بود.

حضور هنرجویان:

پایه یازدهم : دوشنبه 4 مهر

پایه دوازدهم: چهارشنبه 6 مهر


فردا دوشنبه 4 مهر ماه استثنائا ساعت شروع 8 صبح می‌باشد. لازم به ذکر است کلاس‌های دهم نیز تشکیل خواهد شد.

برنامه کلاسی پایه دهم دوشنبه 4 مهرماه