خانه > اخبار > خرید و تعیین اندازه روپوش کارگاه

خرید و تعیین اندازه روپوش کارگاه

قابل توجه اولیاء و هنرجویان محترم
لطفاً برای خرید و تعیین اندازه روپوش کارگاه در اسرع وقت به هنرستان مراجعه نمایید.

* لازم به ذکر است هنرجویان سال یازدهم و دوازدهم درصورت نداشتن روپوش سالهای قبل، می بایست نسبت به تهیه مجدد آن اقدام نمایند.

* استفاده از روپوش در کارگاه برای تمای هنرجویان رشته های مختلف الزامی می باشد.