خانه > اخبار > جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران

قابل توجه هنرجویان و اولیاء محترم
هنرستان یکشنبه 20 بهمن ماه به دلیل برگزاری جلسه شورای دبیران ساعت 12:15 تعطیل می گردد.