خانه > اخبار > فرآیند ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

فرآیند ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

شروع ثبت نام از 15 مردادماه – تمامی رشته های پایه دهم

به اطلاع اولیاء محترم و هنرجویان عزیز می‌رساند ثبت نام در هنرستان شهید عابدینی از 15 مردادماه آغاز می گردد.

اخلاق و رفتار
کار و کارآفرینی
درس و ادامه تحصیل

سه اولویت مهم در برنامه ریزی عملیاتی این هنرستان می‌باشد

فرایند ثبت نام:

 1. مراجعه حضوری هنرجو و اولیاء و دریافت نوبت – ارائه مدارک (کارنامه قبولی نهم، برگ هدایت تحصیلی و عکس) ، دریافت نوبت و برگه فرآیند ثبت نام درصورت تأیید مدارک.
 2. مشاوره تحصیلی – انجام مشاوره تحصیلی، تعیین رشته و تأیید توسط متخصصان و سرپرستان هنرستان
 3. تکمیل پرونده پرورشی و اطلاعات مربوط به فعالیت های ورزشی، فرهنگی، هنری – مراجعه به معاونت پرورشی و تکمیل برگه اطلاعات فوق برنامه پرورشی و دریافت تأییدیه معاون پرورشی هنرستان.
 4. ثبت رایانه‌ای اطلاعات هنرجو – ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی هنرستان.
 5. تعهدات انضباطی – مراجعه به معاونت آموزشی و تکمیل تعهدنامه‌های انضباطی و دریافت تأییدیه معاونت آموزشی و فنی هنرستان.
 6. پرداخت وجه بیمه و کتاب و… – پرداخت وجه سفارش کتاب‌های درسی، بیمه دانش‌آموزی و…
 7. ثبت نام در سامانه پادا – ورود به سامانه پادا و ثبت درخواست ثبت نام در هنرستان شهید عابدینی.
 8. تکمیل مدارک و تحویل پرونده – مراجه به معاونت اجرایی تحویل پرونده با مدارک کامل و دریافت تأییدیه معاون اجرایی هنرستان.
 9. تکمیل برگ نظرسنجی – شرکت در نظرسنجی به منظور رفع مشکلات احتمالی و بهبود فرآیندها.
 10. تأیید نهایی و تحویل فرم فرآیند ثبت نام – مراجعه به مدیریت هنرستان، تحویل فرم فرآیند با تأییدیه‌های مراحل فوق و تأیید نهایی ثبت نام.

 • حضور هنرجویان همراه با اولیاء برای ثبت نام الزامی می باشد.
 • نوبت دهی و تعیین اولویت به هیچ وجه تعهدی نسبت به ثبت نام ایجاد نمی کند.
 • درصورت عدم تأیید نهایی در برگ فرآیند ثبت نام، هنرستان هیچ گونه تعهدی نسبت به ثبت نام متقاضی ندارد.
 • چنانچه تعهدات هنرجو به خصوص تعهد انضباطی در طول زمان تحصیل نقض گردد، از ثبت نام ایشان در سال تحصیلی بعد، جلوگیری می‌شود.
 • ثبت نام پایه‌های یازدهم و دوازدهم با بررسی وضعیت هنرجویان ناقض تعهدنامه‌ها و تعیین فهرست ریزش متعاقباً اعلام می‌گردد.