خانه > اخبار > تحویل لباس فرم و روپوش کارگاه

تحویل لباس فرم و روپوش کارگاه

مرحله دوم تحویل لباس فرم و روپوش کارگاه دوشنبه 25 شهریورساعت 9 صبح

  • تمامی هنرجویان می بایست در روز اول مهر با لباس فرم در هنرستان حضور یابند.