خانه > اخبار > اولین روز بازگشایی هنرستان

اولین روز بازگشایی هنرستان

روز شنبه 2 مهر 1401 تمامی دانش آموزان پایه دهم به اتفاق والدین خود، از ساعت 8 صبح در مدرسه حضور خواهند یافت.

  • والدین گرامی که مایل به شرکت در انجمن اولیاء و مربیان هستند، به معاونت محترم هنرستان اطلاع دهند.
  • دانش آموزانی که برای نمایندگی کلاس مایل به همکاری هستند، اعلام آمادگی نمایند.