خانه > اخبار > آخرین مرحله تحویل لباس فرم

آخرین مرحله تحویل لباس فرم

آخرین مرحله تحویل لباس فرم شنبه 6 مهر از ساعت 8 صبح در هنرستان.

لازم به ذکر است بعد از تاریخ فوق از ورود هنرجویان بدون لباس فرم، به کلاس ممانعت می گردد.